Pravidla soutěže

Česká silniční společnost z.s. je pořadatele Mistrovství České republiky v Cestářském rodeu. Jedná se o soutěž řidičů posypových vozidel v jízdě zručnosti s nákladním automobilem s předsazenou sněhovou radlicí. Soutěž zahrnuje slalom vozidla na vytyčené trase včetně přesnosti zastavení či ovládání speciální sněhové radlice.

Mistrovství České republiky v Cestářském rodeu se koná jedenkrát ročně. ČSS stanovím místo konání nejpozději rok předem a na její organizaci se podílí s místně příslušným veřejným správcem komunikací, příp. pobočkou ČSS. K účasti jsou zváni zástupci SÚS všech krajů ČR, příp. účastníci z řad ostatních správců komunikací, prioritně ŘSD ČR.

Pravidla soutěže Cestářské rodeo:

všeobecná:

 • pravidla jsou závazná pro všechny soutěžící přihlášené do soutěže,
 • soutěž je složena ze dvou samostatných kol,
 • pořadí soutěžících pro první kolo se vylosuje před soutěží,
 • do druhého kola vyjíždí soutěžící dle výsledných časů z prvního kola - od nejhoršího času po nejlepší,
 • konečný čas soutěžního kola je součtem času a trestných sekund,
 • výsledné pořadí je sestaveno na základě součtu konečných časů z obou kol,
 • případné připomínky k udělení trestných vteřin je soutěžící povinen podat ihned po ukončení soutěžní jízdy u hlavního traťového komisaře, v průběhu soutěžní jízdy není dovoleno vystupovat z vozidla (řešení trestných vteřin),
 • soutěžící absolvují soutěžní jízdy ve svém pracovním oděvu,
 • na trati se vždy pohybuje pouze jedno vozidlo, pro případ poruchy je připraveno náhradní identické vozidlo, vč. stejné radlice
 • každý soutěžící má právo si soutěžní trať před závodem projet max. 2 x den před závodem a 1 x v den závodu,
 • pořadatel zajistí pro soutěž elektronickou časomíru a dostatečný počet traťových komisařů (min. 2 na každou překážku + startér + obsluha časomíry),
 • hlavního rozhodčího jmenuje ČSS,
 • každá organizace, která nominuje závodníka, současně nominuje 1 traťového komisaře,
 • traťoví komisaři budou vybaveni ukazateli trestných vteřin dle jednotlivých překážek a jsou povinni ihned po projetí překážky ukázat příslušnou hodnotu viditelně směrem k hlavnímu rozhodčímu, který tuto hodnotu zaznačí do protokolu,

jízda:

 • soutěžící se připraví s vozidlem na startovní čáře a potvrdí rozhodčímu, že je připraven k jízdě, motor auta běží na volnoběh,
 • mávnutím praporkem rozhodčí odstartuje jízdu,
 • čas se začíná měřit protnutím fotobuňky za startovní čárou,
 • čas se přestává měřit protnutím fotobuňky na cílové čáře,

vozidlo:

 • automobilový podvozek 4x4 (automatická nebo manuální převodovka),
 • podvozek osazen sypačovou nástavbou,
 • podvozek osazen sněhovou radlicí (křídlo nebo střední radlice),
 • radlice bude pořadatelem před zahájením soutěžní jízdy nastavena do přepravní polohy (zvednuta a natočena).

překážky:

 • soutěžní trať je složena z níže uvedených překážek. Jejich pořadí, celkové množství příp. opakování některé z nich upraví pořadatel ve vazbě na lokální podmínky plochy, na které je trať postavena, přičemž překážky "povinné" se na trati musí vyskytovat všechny, překážky "volitelné" je možno využít dle možností
 • povinné:
 • slalom (směrové sloupky) - min. 3 ks
 • slalom (barely) - min. 3 ks
 • průjezd brankou (šířka branky = šířka zrcátek vozidla + 20 cm na každou stranu, sloupy pružně ukotvené směrem dolu)
 • parkování v garáži (min. pozice zadní nápravy vozidla musí být za vyznačenou čárou)
 • oddělení pneumatik pluhem (2 pneu pro osobní vozidlo)
 • jízda po čáře - pravými koly (délka čáry min. 3 m, šířka 0,125 m)
 • posun 2 barelů (barely 200 l, průměru 60 cm, velikost čtverce 2x2 m)
 • přesné zastavení - pravé přední kolo (rozměr obrazce 75x75 cm)
 • volitelné
 • průjezd brankou pozpátku
 • průjezd kruhovým objezdem (šířka branky = šířka zrcátek vozidla + 20 cm na každou stranu, sloupy pružně ukotvené směrem dolu)

Hodnocení chyb na jednotlivých překážkách je v samostatné příloze tohoto dokumentu nazvané "Seznam překážek".


Schválená pravidla soutěže jsou níže k dispozici ke stažení ve formátu pdf. 


Seznam jednotlivých překážek včetně výše trestných bodů (vteřin) je níže k dispozici ke stažení ve formátu pdf.