Pravidla soutěže

Česká silniční společnost, z.s. je pořadatelem Mistrovství České republiky v Cestářském rodeu. Jedná se o soutěž řidičů posypových vozidel v jízdě zručnosti s nákladním automobilem s předsazenou sněhovou radlicí. Soutěž zahrnuje jízdu vozidla na vytyčené trase s překážkami.

Mistrovství České republiky v Cestářském rodeu se koná jedenkrát ročně. ČSS stanovím místo konání nejpozději rok předem a na její organizaci se podílí s místně příslušným veřejným správcem komunikací, příp. pobočkou ČSS. K účasti jsou zváni zástupci SÚS všech krajů ČR a ŘSD s.p. Za jednotlivé kraje ČR se mohou zúčastnit 2 závodníci, o případných výjimkách či divokých kartách rozhoduje ČSS. Každá organizace, která nominuje závodníka, současně nominuje 1 traťového komisaře za každého závodníka a jednu osobu jako čestnou delegaci.

Účast v soutěži je zpoplatněna takto:

 • Závodník 2000,- Kč
 • Traťový komisař zdarma
 • Čestná delegace zdarma
 • Každá další osoba 1000,- Kč

Pravidla soutěže Cestářské rodeo:

všeobecná:

 • pravidla jsou závazná pro všechny soutěžící přihlášené do soutěže,
 • soutěž je složena ze dvou samostatných kol,
 • pořadí soutěžících pro první kolo se vylosuje před soutěží,
 • do druhého kola vyjíždí soutěžící ve stejném pořadí, jako v kole prvním,
 • konečný čas soutěžního kola je součtem času a trestných sekund,
 • výsledné pořadí je sestaveno na základě součtu konečných časů z obou kol,
 • případné připomínky k udělení trestných vteřin je soutěžící povinen podat ihned po ukončení soutěžní jízdy u hlavního rozhodčího, v průběhu soutěžní jízdy není dovoleno vystupovat z vozidla (řešení trestných vteřin),
 • soutěžící absolvují soutěžní jízdy ve svém pracovním oděvu a pracovní obuvi,
 • na trati se vždy pohybuje pouze jedno vozidlo, pro případ poruchy je připraveno náhradní identické vozidlo, vč. stejné radlice
 • každý soutěžící má právo si soutěžní trať před závodem projet max. 2 x den před závodem a 1 x v den závodu,
 • pořadatel zajistí pro soutěž elektronickou časomíru a dostatečný počet traťových komisařů (min. 2 na každou překážku + startér + obsluha časomíry),
 • hlavního a pomocného rozhodčího jmenuje ČSS,
 • traťoví komisaři budou vybaveni ukazateli trestných vteřin dle jednotlivých překážek a jsou povinni ihned po projetí překážky ukázat příslušnou hodnotu viditelně směrem k hlavnímu rozhodčímu, který tuto hodnotu zaznačí do protokolu,
 • řidič není oprávněn nastoupit k soutěžní jízdě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky – kontrolu je oprávněn provádět hlavní rozhodčí v doprovodu min. jednoho dalšího traťového komisaře,

soutěžní plocha:

 • zpevněný povrch (beton, živice, dlažba),
 • min. plocha 2000 m2,
 • zabezpečena na vnějším obvodu proti vstupu nepovolaných osob,

jízda:

 • soutěžící se připraví s vozidlem na startovní čáře, připoutá se a potvrdí rozhodčímu, že je připraven k jízdě, motor auta běží na volnoběh,
 • mávnutím praporkem rozhodčí odstartuje jízdu,
 • čas se začíná měřit protnutím fotobuňky za startovní čárou,
 • řidič je po celou dobu jízdy připoután a nesmí vystupovat z vozidla,
 • čas se přestává měřit protnutím fotobuňky na cílové čáře,


vozidlo:

 • automobilový podvozek 4x4 (automatická nebo manuální převodovka),
 • podvozek osazen sypačovou nástavbou, rozmetadlo sklopeno v pracovní poloze
 • podvozek osazen sněhovou radlicí (křídlo nebo střední radlice),
 • radlice bude pořadatelem před zahájením soutěžní jízdy nastavena do přepravní polohy (zvednuta, natočena, zajištěna),
 • okénka vozidla jsou během jízdy zavřená,

překážky:

 • soutěžní trať je složena z níže uvedených překážek. Jejich pořadí, celkové množství příp. opakování některé z nich upraví pořadatel ve vazbě na lokální podmínky plochy, na které je trať postavena.
 • seznam překážek:
 • průjezd směrovými sloupky – min. 12 ks min. velikosti 90 cm, osazeny v patkách
 • slalom mezi barely 200l – 6 ks
 • průjezd brankou (šířka branky = šířka zrcátek vozidla + 20 cm na každou stranu, sloupy pružně ukotvené směrem dolu) – rozměry překážky: jekl 40x40 mm na šířku překážky v délce 6 000 mm a výšku překážky v délce 3 999 mm
 • průjezd brankou pozpátku
 • parkování v garáži (min. pozice zadní nápravy vozidla musí být za vyznačenou čárou)
 • oddělení pneumatik pluhem (2 pneu pro osobní vozidlo)
 • jízda po čáře – pravými koly předními i zadními (délka čáry min. 5 m, šířka 125 mm)
 • posun 2 barelů (barely 200 l, průměru 60 cm, velikost čtverce 2x2 m, šířka čáry ohraničení 125 mm)
 • přesné zastavení – pravé přední kolo (vnější rozměr obrazce 75x75 cm, čára tl. 125 mm)

Hodnocení chyb na jednotlivých překážkách je v samostatné příloze tohoto dokumentu nazvané "Seznam překážek".


Schválená pravidla soutěže jsou níže k dispozici ke stažení ve formátu pdf. 


Seznam jednotlivých překážek včetně výše trestných bodů (vteřin) je níže k dispozici ke stažení ve formátu pdf.